Příjemnou noc, je pondělí 22.7.2019, 3:50. Dnes má svátek Magdaléna, zítra Libor.
Detail
Celý článek
Informace pro obce Středočeského kraje - asanace - mor prasat
2017-08-01 10:54:58 | Obec
Africký mor prasat je závažné infekční onemocnění prasat divokých i domácích, které téměř vždy končí jejich úhynem. Virus je velice odolný, přežije teploty do minus 20 °C, např. infekční sliny v obilí přežívají jen několik týdnů. Jediné, co ho spolehlivě zničí, je důkladná tepelná úprava. Zvíře virus vylučuje všemi sekrety – slinami, močí trusem, spermatem a krví. Pokud uhyne prase v lese, je virus aktivní po celou dobu, co tam kadáver prasete leží. Velmi nebezpečná je také manipulace s uhynulým či uloveným nakaženým divočákem. Krev se může dostat na oděv, boty, auto apod. Tímto způsobem potom může docházet k šíření AMP do chovů domácích prasat. AMP není přenosný na lidi ani žádná další hospodářská a domácí zvířata.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v souvislosti s výskytem afrického moru u divokých prasat v České republice a z důvodů vyšších hlášení nálezů úhynů divokých prasat (dále též kadáverů) Vám sděluje Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj informace o zákonných povinnostech obcí při sběru, úchově a likvidaci kadáverů, nejen divokých prasat, ale všech uhynulých zvířat či jejich částí (vedlejších živočišných produktů – VŽP) v případě, že není znám chovatel.
Podle ustanovení paragrafu 40, odst. (3) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v planém znění má ohlašovací povinnost nálezu uhynulého zvířete kafilerní službě, není-li znám chovatel podle odstavce 1 písm. a) ten, komu náleží nebo spravuje místo nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady na neškodné odstranění kadáveru obec.
Obec pro případ úchovy kadáveru či jeho částí před předáním asanační službě musí mít k dispozici dle § 40, odst. (2) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění, nepropustné, dobře čistitelné, dezinfikovatelné a uzavíratelné boxy pro krátkodobé ukládání VŽP, tyto boxy čistit a dezinfikovat po každém vyprázdnění.
Pro krátkodobé ukládání lze využít i dostatečně velké plastové nádoby – popelnice - a ty přechovávat na místech vybraných tak, aby nedocházelo k neoprávněné manipulaci s uloženými vedlejšími živočišnými produkty a nádoby byly současně dobře přístupné pro svoz oprávněnou osobou k neškodnému odstranění a dalšímu zpracování.
Osoba, jejímž předmětem činnosti je shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další zpracování VŹP - dále jen asanační podnik- je povinna podle § 41 odst. (1), písm. a) zákona č.166/1999 o veterinární péči v planém znění zajistit nepřetržitý příjem hlášení o výskytu VŹP a svážet je do 24 hodin poté, kdy byla o jejich výskytu uvědoměna, v případě veřejného zájmu neprodleně.

Vzhledem k závažnosti celé situace upozorňuje Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj na potřebu dosažení pracovníka obecního úřadu i během tzv. mimopracovní doby a ve dnech pracovního volna k uložení výše uvedeného VŽP do připraveného prostoru - nádob do doby odvozu asanačním podnikem. Při manipulaci s kadávery uhynulých zvířat doporučuje Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj dodržování zásad osobní hygieny a používání jednorázových ochranných pomůcek – rukavice apod. K dezinfekci nádob na uchovávání VŹP je možno vyžít jakékoli komerčně vyrobené dezinfekční prostředky.

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Určeno pro obce Středočeského kraje
2
Níže je uveden seznam asanačních podniků na území ČR:
AGRIS, spol. s r. o., Medlov 175,664 66 Němčičky u Židlochovic, tel: 546 443 241
REC, s.r.o., Mankovice 120, 742 35 Odry, okr. Nový Jičín, tel: 556 736 581
ASANACE, s.r.o., Žichlínek 176, 563 31 Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí, tel: 465 350 222
ASAP, s.r.o., Věž 145, 582 56 Věž u Havlíčkova Brodu, tel. 569 423 860
ASAVET, s.r.o., Biřkov, 340 12 Švihov, okr. Klatovy, tel. 376 383 076, 376 393 283
MAT, s.r.o., Karla Čapka, 765 90 Otrokovice, tel: 577 922 183
Severočeský asanační podnik, 471 24 Mimoň-Boreček, okr. Česká Lípa, tel. 487 883 888
VAPO, s.r.o., Žatecká 611, 441 01 Podbořany, okr. Louny, tel. 415 237 700-701
Základní informace

Foto Kód obce: 07104 8
IČZÚJ: 513555
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram

Počet obyvatel: 198
Výměra: 232,49 ha
Hustota: 89,04 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad Příbram
Pověřený úřad: Příbram
Stavební úřad: Příbram
Matriční úřad: Příbram
Pověřený úřad s rozšířenou působností: Příbram

Počet částí obcí: 1
Počet katastrálních území: 1
Počet základních sídelních jednotek: 1

Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: NE
Plyn: NE

Obec Kotenčice
Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Kotenčice. Obec leží 7 km jihozápadně od Dobříše, pod Velkým Chlumem (479 mn.m.). Je součástí okresu Příbram.

První zmínka o obci spadá do roku 1382, kdy byl správcem polností statek Buková. V roce 1890 tvořilo vesnici 45 domů s 288 českými obyvateli.

Původní rolnický charakter obce byl v padesátých letech minulého století změněn. Většina obyvatel dojíždí denně do okresního města Příbrami za prací, menší část obyvatel pracuje v zemědělství.

Obec má zpracován územní plán, jehož součástí je rozšíření obce o veřejnou zástavbu.

V obci je vybudována kanalizace a kořenová ČOV.

Bývalá budova prodejny smíšeného zboží byla opravena a rozšířena. V současnosti je zde umístěn OÚ, dále společenská místnost a hledá se využití pro prostory zrušené prodejny. V blízkosti budovy je umístěno dětské hřiště. Počítá se s úpravou stávajícího fotbalového hřiště na víceúčelové s umělým povrchem. V obci aktivně pracuje SDH. Podílí se na řadě akcí, např. pálení čarodějnic, MDD, pouťová zábava, posvícenské posezení a jiné.

Kontakty

Obec Kotenčice
Obecní úřad Kotenčice
Kotenčice 69
262 23

Obec: tel. 725 021 744
Starosta: Petr Hlinka - tel. 606 714 564
Místostarostka: Jitka Hadamovská - tel. 604 524 394

e-mail: obeckotencice@seznam.cz
Facebook: www.facebook.com/kotencice
Informace v krizové situaci: www.zachranny-kruh.cz

Úřední hodiny
Pondělí 18,00 - 20,00 hod.
Středa 7,30 - 9,00 hod.
IČO: 00473839
Bankovní spojení: 521694319/0800

Sbor dobrovolných hasičů
www.sdhkotencice.wz.cz

Bioodpad - kontejner
sobota 9,00 – 16,00 hod

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.kotencice.cz
© Obec Kotenčice
Právní doložka
Editace