Příjemnou noc, je pondělí 22.7.2019, 3:26. Dnes má svátek Magdaléna, zítra Libor.
Zprávy
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČESKÉ REPUBLIKY
2017-10-19 15:01:16 | Obec
Starosta obce Kotenčice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku Kotenčice je volební místnost Multifunkční dům, Kotenčice 69 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. V Kotenčicích 2.10.2017 Petr Hlinka, starosta obce Celý článek...
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu - ČEZ, do 15.11.2017
2017-09-20 20:16:45 | Obec
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah"). Celý článek...
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 20.9.2017
2017-09-04 19:11:17 | Obec
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: Celý článek...
Informace pro obce Středočeského kraje - asanace - mor prasat
2017-08-01 10:54:58 | Obec
Africký mor prasat je závažné infekční onemocnění prasat divokých i domácích, které téměř vždy končí jejich úhynem. Virus je velice odolný, přežije teploty do minus 20 °C, např. infekční sliny v obilí přežívají jen několik týdnů. Jediné, co ho spolehlivě zničí, je důkladná tepelná úprava. Zvíře virus vylučuje všemi sekrety – slinami, močí trusem, spermatem a krví. Pokud uhyne prase v lese, je virus aktivní po celou dobu, co tam kadáver prasete leží. Velmi nebezpečná je také manipulace s uhynulým či uloveným nakaženým divočákem. Krev se může dostat na oděv, boty, auto apod. Tímto způsobem potom může docházet k šíření AMP do chovů domácích prasat. AMP není přenosný na lidi ani žádná další hospodářská a domácí zvířata. Celý článek...
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
2017-04-25 21:01:44 | Obec
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 12.05.2017 od 07:30 hod do 12:00 hod. v lokalitě Kotenčice - č.p. 11, 28, 29, 30, 37, 40, 43, 49, 58, 63, 64, 73 a dne 12.05.2017 od 12:30 hod do 15:00 hod. - část obce č.p. 5, 6, 7, 8, 10, 18, 23, 27, 44, 48, 52, 54, 57, 60, 61, 62, 67, 70, 72. Zdroj: ČEZ Celý článek...
Úklid kolem cesty do Rosovic 7.4.2017 v 16h
2017-03-22 08:32:35 | Obec
V pátek 7. dubna 2017 v 16h je převážně pro rodiče s dětmi akce Úklid kolem cesty do Rosovic. Rosovičtí vyjdou ve stejnou dobu proti nám, v polovině se sejdeme a bude ohýnek s buřty. Sraz za 10 minut 16h před kapličkou. Pytle na odpad a rukavice zajistíme, buřty také rádi zajistíme. Prosím o zprávu, kdo se zúčastní (a klidně kolik buřtů sní:), ať pro něj na ohýnek něco máme (a rukavice)! Ozvěte se (na FB, mailem). Děkujeme. Jirka Jiroušek Celý článek...
Kotlíková dotace 2017
2017-03-15 12:06:10 | Obec
Na zlepšení ovzduší ve středních Čechách přispěje Středočeský kraj prostřednictvím dotací z EU téměř 52 miliony korun.
Dotační program a výzva bude v následujících dnech zveřejněna na webových stránkách kraje, kde je možno získat podrobnější informace již dnes na adrese
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015
Celý článek...
Stočné a poplatek za psa
2017-03-02 22:44:52 | Obec
VÝBĚR STOČNÉHO ZA I. ČTVRTLETÍ A POPLATKU ZA PSA 6. 3. 2017 13. 3. 2017 20. 3. 2017 18, 00 – 20, 00 hod na OÚ Poplatek za psa na rok 2017 činí 100, - Kč (nelze platit na účet). Cena stočného činí 100, - Kč na osobu za měsíc. Úhradu stočného lze provést i převodem na účet č. 521 694 319/0800 VS: číslo popisné Do zprávy pro příjemce uveďte: • příjmení • stočné na …. (vybrat ze čtvrtletí nebo pololetí nebo celý rok) Celý článek...
◄ předchozí   další ►
Základní informace

Foto Kód obce: 07104 8
IČZÚJ: 513555
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram

Počet obyvatel: 198
Výměra: 232,49 ha
Hustota: 89,04 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad Příbram
Pověřený úřad: Příbram
Stavební úřad: Příbram
Matriční úřad: Příbram
Pověřený úřad s rozšířenou působností: Příbram

Počet částí obcí: 1
Počet katastrálních území: 1
Počet základních sídelních jednotek: 1

Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: NE
Plyn: NE

Obec Kotenčice
Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Kotenčice. Obec leží 7 km jihozápadně od Dobříše, pod Velkým Chlumem (479 mn.m.). Je součástí okresu Příbram.

První zmínka o obci spadá do roku 1382, kdy byl správcem polností statek Buková. V roce 1890 tvořilo vesnici 45 domů s 288 českými obyvateli.

Původní rolnický charakter obce byl v padesátých letech minulého století změněn. Většina obyvatel dojíždí denně do okresního města Příbrami za prací, menší část obyvatel pracuje v zemědělství.

Obec má zpracován územní plán, jehož součástí je rozšíření obce o veřejnou zástavbu.

V obci je vybudována kanalizace a kořenová ČOV.

Bývalá budova prodejny smíšeného zboží byla opravena a rozšířena. V současnosti je zde umístěn OÚ, dále společenská místnost a hledá se využití pro prostory zrušené prodejny. V blízkosti budovy je umístěno dětské hřiště. Počítá se s úpravou stávajícího fotbalového hřiště na víceúčelové s umělým povrchem. V obci aktivně pracuje SDH. Podílí se na řadě akcí, např. pálení čarodějnic, MDD, pouťová zábava, posvícenské posezení a jiné.

Kontakty

Obec Kotenčice
Obecní úřad Kotenčice
Kotenčice 69
262 23

Obec: tel. 725 021 744
Starosta: Petr Hlinka - tel. 606 714 564
Místostarostka: Jitka Hadamovská - tel. 604 524 394

e-mail: obeckotencice@seznam.cz
Facebook: www.facebook.com/kotencice
Informace v krizové situaci: www.zachranny-kruh.cz

Úřední hodiny
Pondělí 18,00 - 20,00 hod.
Středa 7,30 - 9,00 hod.
IČO: 00473839
Bankovní spojení: 521694319/0800

Sbor dobrovolných hasičů
www.sdhkotencice.wz.cz

Bioodpad - kontejner
sobota 9,00 – 16,00 hod

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Hledání místních firem a služeb
www.kotencice.cz
© Obec Kotenčice
Právní doložka
Editace