Příjemnou noc, je pátek 20.10.2017, 1:44. Dnes má svátek Vendelín, zítra Brigita.
Zprávy
Přerušení elektrické energie 21.4.2016
2016-03-31 13:22:40 | Obec
Dne 21.4.2016 od 7.30 do 15.00 bude v celé obci Kotenčice přerušen elektrický proud. Toto je oficiální sdělení ČEZu. Celý článek...
Výběr znaku a vlajky Kotenčic - návrhy naleznete na Facebooku Kotenčic
2016-03-27 20:47:24 | Obec
Vážení občané. Předkládáme Vám dva návrhy. Prosíme o vyjádření, která z variant Vám přijde vhodnějši. Jednotlivé symboly mají následujicí původ či význam: -obecná figura kachny s chocholem, zobrazená jako heraldicky doleva (tj. z pohledu pozorovatele doprava) vykračující, nebo případně jako heraldicky doprava plovoucí, představuje reflexi na pečetích z roku 1365 doloženého erbu Jana a Hostka z Kotenčic. -heroldský figurální motiv vlnkovitého dělení štítu v různých modifikacích podtrhuje vyjádření výše uvedené dominantní geografické charakteristky obce, tzn. vyjádření přítomnosti několika rybníků na katastru obce. -obecná figura sedmihroté hvězdy symbolizuje, jakožto mariánský atribut, mariánské zasvěcení kotenčické kaple. -obecný figurální motiv trojice zkřížených hřebů připomíná někdejší tradici domácího cvočkářství v Kotenčicích. Celý článek...
Povinné kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016 - stav kotlíkové dotace
2016-03-16 10:14:42 | Obec
Dle informací na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje z 1.3.2016 se objem finančních prostředků vyčleněných na takzvané kotlíkové dotace v rámci výzvy s názvem Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018 zřejmě vyčerpá již v prvním kole. Od jeho vyhlášení letos v lednu krajský úřad k 1.3.2016 zaevidoval 2 390 žádostí, přičemž podle jeho odhadu by mělo být uspokojeno asi 3 500 žadatelů. Celý článek...
Povinné kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016
2016-03-16 10:02:23 | Obec
Upozornění na nutnost kontroly kotle na pevná paliva do 31.12.2016 Celý článek...
Veřejné zastupitelstvo dne 1.2.2016 od 19,00 hod.
2016-01-27 08:15:18 | Obec
Vážení občané, srdečně Vás zveme na veřejné zastupitelstvo, které se koná ve společenské místnosti OÚ 1.2.2016 od 19,00 hod. Celý článek...
Seminář na téma „Kotlíková dotace“ a „Nová zelená úsporám“ se uskuteční dne 13.1.2016 v Příbrami.
2015-12-15 09:58:26 | Obec
Seminář na téma „Kotlíková dotace“ a „Nová zelená úsporám“ se uskuteční dne 13.1.2016 v Příbrami. Celý článek...
Posvícení 17.10.2015
2015-10-02 13:15:13 | Obec
Dne 17.10.2015 od 12.00 hod. se koná TRADIČNÍ POSVÍCENÍ spojené s položením věnce na pomník padlých a obchůzkou po vsi. Ve večerních hodinách od 19.00 hod. vás srdečně zveme do multifunkčního domu, kde bude pokračovat posvícenská veselice. Srdečně zvou SDH a OÚ Kotenčice Celý článek...
VÝBĚR STOČNÉHO ZA III. ČTVRTLETÍ
2015-08-24 20:59:43 | Obec
VÝBĚR STOČNÉHO ZA III. ČTVRTLETÍ probíhá dny 7.9. 2015 / 14. 9. 2015 / 21. 9. 2015 v čase 18, 30 – 20, 00 hod na OÚ. Úhradu stočného lze provést i převodem na účet č. 521 694 319/0800, VS: číslo popisné Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení stočné na …. (vybrat z čtvrtletí nebo pololetí nebo celý rok ) Cena stočného činí 80, - Kč na osobu za měsíc. Celý článek...
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
2015-08-18 08:21:27 | Obec
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu s platností do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje povolené odběry povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Příbram (vyjma území Vojenského újezdu Brdy), a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění bazénů a nádrží. Celý článek...
Veřejné zastupitelstvo 31. 8. 2015
2015-08-11 14:41:56 | Obec
Vážení občané, srdečně Vás zveme na veřejné zastupitelstvo, které se koná ve společenské místnosti OÚ 31. 8. 2015 od 19, 00 hod. Těšíme se na Vaši účast. OZ Kotenčice. Celý článek...
◄ předchozí   další ►
Základní informace

Foto Kód obce: 07104 8
IČZÚJ: 513555
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram

Počet obyvatel: 198
Výměra: 232,49 ha
Hustota: 89,04 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad Příbram
Pověřený úřad: Příbram
Stavební úřad: Příbram
Matriční úřad: Příbram
Pověřený úřad s rozšířenou působností: Příbram

Počet částí obcí: 1
Počet katastrálních území: 1
Počet základních sídelních jednotek: 1

Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: NE
Plyn: NE

Obec Kotenčice
Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Kotenčice. Obec leží 7 km jihozápadně od Dobříše, pod Velkým Chlumem (479 mn.m.). Je součástí okresu Příbram.

První zmínka o obci spadá do roku 1382, kdy byl správcem polností statek Buková. V roce 1890 tvořilo vesnici 45 domů s 288 českými obyvateli.

Původní rolnický charakter obce byl v padesátých letech minulého století změněn. Většina obyvatel dojíždí denně do okresního města Příbrami za prací, menší část obyvatel pracuje v zemědělství.

Obec má zpracován územní plán, jehož součástí je rozšíření obce o veřejnou zástavbu.

V obci je vybudována kanalizace a kořenová ČOV.

Bývalá budova prodejny smíšeného zboží byla opravena a rozšířena. V současnosti je zde umístěn OÚ, dále společenská místnost a hledá se využití pro prostory zrušené prodejny. V blízkosti budovy je umístěno dětské hřiště. Počítá se s úpravou stávajícího fotbalového hřiště na víceúčelové s umělým povrchem. V obci aktivně pracuje SDH. Podílí se na řadě akcí, např. pálení čarodějnic, MDD, pouťová zábava, posvícenské posezení a jiné.

Kontakty

Obec Kotenčice
Obecní úřad Kotenčice
Kotenčice 69
262 23

Obec: tel. 725 021 744
Starosta: Petr Hlinka - tel. 606 714 564
Místostarostka: Jitka Hadamovská - tel. 604 524 394

e-mail: obeckotencice@seznam.cz
Facebook: www.facebook.com/kotencice
Informace v krizové situaci: www.zachranny-kruh.cz

Úřední hodiny
Pondělí 18,00 - 20,00 hod.
Středa 7,30 - 9,00 hod.
IČO: 00473839
Bankovní spojení: 521694319/0800

Sbor dobrovolných hasičů
www.sdhkotencice.wz.cz

Bioodpad - kontejner
sobota 9,00 – 16,00 hod

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Hledání místních firem a služeb
www.kotencice.cz
© Obec Kotenčice
Právní doložka
Editace