Dobrý podvečer, je neděle 19.8.2018, 19:47. Dnes má svátek Ludvík, zítra Bernard.
Zprávy
Úplná uzavírka silnice č.III/11417 v obci Občov.
2018-04-25 21:05:23 | Obec
Termín uzavírky: od 9.5. 2018 – do 27.7. 2018. Objezd možný přes Dlouhou Lhotu. Trasa autobusů a jejich jízdní řády zůstavají beze změny. Celý článek...
Základní škola a Mateřská škola Suchodol - Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019 Ve středu 11. dubna Od 14:00 do 17:00
2018-03-06 10:01:27 | Obec
S sebou, prosím, přineste Váš občanský průkaz, rodný list Vašeho dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Více informací Vám rádi zodpovíme na tel: 731 411 925. Za školní kolektiv se na Vás těší Mgr. Lukáš Nový Celý článek...
Základní škola a Mateřská škola Suchodol - Den otevřených 2018 - 14.3.2018
2018-03-06 10:00:04 | Obec
Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram, Vás srdečně zve ve středu 14. března.Od 8:00 do 10:00 MŠ, od 10:00 – 15:00 ZŠ. Rádi Vám představíme: výuku spojených ročníků v ZŠ, přípravu předškoláků do prvních tříd, prohlídku učeben, ukázky výtvarných prací žáků školy, činnost školní družiny. Více informací Vám rádi zodpovíme na tel: 731 411 925, Za školní kolektiv se na Vás těší Mgr. Lukáš Nový Celý článek...
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČESKÉ REPUBLIKY
2017-10-19 15:01:16 | Obec
Starosta obce Kotenčice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku Kotenčice je volební místnost Multifunkční dům, Kotenčice 69 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. V Kotenčicích 2.10.2017 Petr Hlinka, starosta obce Celý článek...
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu - ČEZ, do 15.11.2017
2017-09-20 20:16:45 | Obec
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah"). Celý článek...
  další ►
Základní informace

Foto Kód obce: 07104 8
IČZÚJ: 513555
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram

Počet obyvatel: 198
Výměra: 232,49 ha
Hustota: 89,04 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad Příbram
Pověřený úřad: Příbram
Stavební úřad: Příbram
Matriční úřad: Příbram
Pověřený úřad s rozšířenou působností: Příbram

Počet částí obcí: 1
Počet katastrálních území: 1
Počet základních sídelních jednotek: 1

Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: NE
Plyn: NE

Obec Kotenčice
Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Kotenčice. Obec leží 7 km jihozápadně od Dobříše, pod Velkým Chlumem (479 mn.m.). Je součástí okresu Příbram.

První zmínka o obci spadá do roku 1382, kdy byl správcem polností statek Buková. V roce 1890 tvořilo vesnici 45 domů s 288 českými obyvateli.

Původní rolnický charakter obce byl v padesátých letech minulého století změněn. Většina obyvatel dojíždí denně do okresního města Příbrami za prací, menší část obyvatel pracuje v zemědělství.

Obec má zpracován územní plán, jehož součástí je rozšíření obce o veřejnou zástavbu.

V obci je vybudována kanalizace a kořenová ČOV.

Bývalá budova prodejny smíšeného zboží byla opravena a rozšířena. V současnosti je zde umístěn OÚ, dále společenská místnost a hledá se využití pro prostory zrušené prodejny. V blízkosti budovy je umístěno dětské hřiště. Počítá se s úpravou stávajícího fotbalového hřiště na víceúčelové s umělým povrchem. V obci aktivně pracuje SDH. Podílí se na řadě akcí, např. pálení čarodějnic, MDD, pouťová zábava, posvícenské posezení a jiné.

Kontakty

Obec Kotenčice
Obecní úřad Kotenčice
Kotenčice 69
262 23

Obec: tel. 725 021 744
Starosta: Petr Hlinka - tel. 606 714 564
Místostarostka: Jitka Hadamovská - tel. 604 524 394

e-mail: obeckotencice@seznam.cz
Facebook: www.facebook.com/kotencice
Informace v krizové situaci: www.zachranny-kruh.cz

Úřední hodiny
Pondělí 18,00 - 20,00 hod.
Středa 7,30 - 9,00 hod.
IČO: 00473839
Bankovní spojení: 521694319/0800

Sbor dobrovolných hasičů
www.sdhkotencice.wz.cz

Bioodpad - kontejner
sobota 9,00 – 16,00 hod

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Hledání místních firem a služeb
www.kotencice.cz
© Obec Kotenčice
Právní doložka
Editace